Послуги для бізнесу – JPA Ukraine

Послуги для бізнесу

Проведення інвентаризацій

Це кращий спосіб виявлення фактичної наявності майна, запасів та основних засобів. Витрати на оплату послуг незалежних ревізорів набагато менше сум виявлених нами і відшкодованих нестач.

Незалежний аналіз фінансово-господарської діяльності

Основною метою є визначення конкурентоспроможності бізнесу на ринку України, виявлення внутрішніх ресурсів, можливості використання фінансових ресурсів і капіталу, виконання своїх зобов’язань.

Антикризове управління

Основною метою антикризових заходів є адаптація діяльності компанії до змін зовнішньої кон’юнктури.

Аналіз портфельних інвестицій

Кожен окремий позику або інвестиція можуть зазнати фіаско. Тому більшість кредиторів або інвесторів здійснюють портфельні (групові) інвестиції. Це дозволяє усереднити і прибуток, і ризик.

Аналіз фінансового стану

При аналізі фінансового становища в процесі роботи ми застосовуємо три основних способи: приблизних оцінок, використання результатів попередніх років, галузевих показників.

Консолідація фінансової звітності

Основна мета складання консолідованих фінансових звітів – представити діяльність батьківських і дочірніх фірм як єдину господарську організацію.

Трансформація фінансової звітності

Трансформація бухгалтерської звітності виникає в тих випадках, коли факти господарського життя зачіпають зміни в активах, пасивах і капіталі протягом більш ніж одного звітного періоду.

Побудова системи формування фінансової звітності

Ми підбираємо тільки високо кваліфікований персонал, який повністю відповідатиме очікуванням Вашої компанії. Довірте підбір професіоналам.

Побудова системи управлінського обліку

Управлінський облік розширює фінансовий облік і застосовується, перш за все, при внутрішніх операціях фірми.

Нам довіряють

Змінити мову