Консалтингові послуги – JPA Ukraine

Консалтингові послуги

Наша компанія надає консалтингові послуги з ведення бухгалтерського та податкового обліку, ведення господарської діяльності та ін. Консультації можуть надаватися усно або письмово, одноразово або на основі договірного абонементного обслуговування.

Одноразова консультація

Ця консультація являє собою письмовий (усний) відповідь на чітко сформульоване питання, який відправляється по факсу або електронною поштою.

Абонементне консалтингове обслуговування

Цей вид має на увазі багаторазові консультації, обсяг і термін надання яких чітко обумовлені в договорі.

Експертне консультування

При  експертному консультуванні  співробітник нашої компанії самостійно здійснює діагностику, розробляє рішення і рекомендації їх впровадження. Клієнт всього лише повинен забезпечити доступ консультанта до інформації та оцінити результат.

Проектне консультування

Проектне консультування вимагає активної взаємодії консультаційного фахівця з клієнтом на всіх етапах консалтингу. Наш фахівець активно вислуховує клієнта, аналізує проблеми на підприємстві, пропонує шляхи вирішення, бере участь у внутрішніх засіданнях з конкретного питання на підприємстві, не рідко бере участь в управлінні компанією. Консультант збирає внутрішні і зовнішні ідеї, оцінює шляхи вирішення і зводить все в рекомендаційну систему.

Консалтинг – це основа бізнес-планування на будь-якому підприємстві. Розрізняють такі форми консультування: експертну, проектну та навчальну (процесуальну) . Вибір форми консультування визначається з урахуванням характеру проблем, специфіки організації-клієнта

Нам довіряють

Змінити мову